top of page

Laholmshem testar återbrukat material i nytt pilotprojekt

Uppdaterat: 7 maj

När det inte finns en färdig formel är learning by doing ofta det bästa sättet att skaffa ny kunskap. Ungefär så resonerade Laholms kommun när man gav bostadsbolaget Laholmshem i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för återbruk av byggmaterial. Resultatet blev en ny tillbyggnad vid återvinningsstationen i Ahla, och massor av värdefull erfarenhet.


 A man in a high-visibility jacket stands in front of a building under construction. He is outside a glass door framed by a brick wall with visible sections of broken bricks at his feet. The building has a modern design with a combination of brick and black metal frames. The man looks directly at the camera, suggesting he might be involved in the construction project.

– Avsikten från kommunens sida var att vi skulle lära oss mer om hela processen, från upphandling och inköp till projektgenomförande, för att se vad som skiljer ett återbruksprojekt från ett vanligt projekt där vi använder nytt byggmaterial, säger Martin Zetterman, fastighetschef på Laholmshem.

 

Nu slumpade det sig så att en av Laholmshems befintliga byggnader – ett särskilt boende i Våxtorp – ändå skulle rivas inom kort. Kanske skulle en del material därifrån kunna användas för den nya tillbyggnaden, så att man slapp köpa in återbrukat från annat håll?

 

– Jo, så blev det. Vi såg till att tidsmässigt samordna de båda projekten och vid rivningen av det särskilda boendet gav vi den anlitade entreprenören i uppdrag att ta hand om fasadtegel och taktegel. Fasadteglet putsades rent på plats och kördes därefter direkt till Ahla, utan mellanlagring. Det gick väldigt smidigt och var inte särskilt tidsödande.

 

Även fönstren skulle kunna ha återbrukats, men eftersom de inte uppfyller dagens energikrav valde man bort det alternativet. Istället flyttades två av de fönster som fanns på den befintliga byggnaden i Ahla till den nya fasaden.

 

För att uppföra den 28 kvm stora tillbyggnaden användes 30 kvm taktegel och 50 kvm fasadtegel, vilket är ungefär hälften av vad som togs omhand vid rivningen.

 

– Då vi inte visste exakt hur mycket som skulle gå åt tog vi hand om nästan dubbelt så mycket som användes. Hade vi köpt in material hade det förstås varit en annan sak.

 

Totalkostnaden för tillbyggnaden blev något högre än vid ett konventionellt bygge, men Martin menar att med god planering går det att hamna på samma nivå eller till och med bygga billigare. Överblivet tegel kan ju också säljas vidare för att sänka kostnaderna.

 

Den nya tillbyggnaden kommer att användas som reception och personalutrymme och ska tas i bruk i sommar. Men innan dess ska projektets klimatpåverkan och totalkostnader redovisas. Just nu håller IVL Svenska Miljöinstitutet på att beräkna hur stora utsläpp av CO2 som undvikits genom att använda återbrukat material istället för nytt.

 

Erfarenheter och resultat från pilotprojektet kommer att presenteras den 28 maj, då Laholmshem bjuder in till studiebesök vid tillbyggnaden på Ahla genom Bruka Halland. Ett tillfälle att ställa frågor och lära sig mer.

 

– Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till alla som är nyfikna på vårt pilotprojekt. Vi har själva lärt oss mycket genom Bruka Halland, och är glada om vi kan bidra till att få fler inom bygg- och fastighet att öka sin användning av återbrukat byggmaterial och därigenom minska sin klimatpåverkan, säger Martin Zetterman.

 

Erfarenheter

- Att använda återbrukat material kan reducera klimatpåverkan.

- Att använda återbrukat material behöver inte bli dyrare.

- Återbrukat material har sällan garantier, men ofta god kvalitet.

- Som beställare kan man kräva eller uppmuntra till ökad användning av återbrukat material.

 

留言


bottom of page