top of page

”Vi måste förändra hela systemtänket”

Är man stor, måste man ta sitt ansvar. Då kan man också vara med och styra utvecklingen. Så tänker hållbarhetschefen Anders Carlsson på Derome AB som ingår i referensgruppen för Bruka Halland.

– När tillgången på jungfruliga material minskar blir återbruk en tydlig del av lösningen, så vi ser stor potential i Bruka, säger han.De senaste åren har det familjeägda träindustriföretaget Derome bland annat byggt förskolan Hoppet i Göteborg. Det räknas som Sveriges första fossilfria byggprojekt. Nu pågår bygget av Hoppet 2. Det går ut på att en befintlig förskola demonteras och alla byggdelar som håller måttet återbrukas i uppförandet av den nya som byggs på samma plats. Eftersom båda dessa projekt tar utgångspunkt i återbruk, har Derome samlat på sig kunskap med faktiska och praktiska exempel på vad som fungerar och inte, som de nu kan bidra med till Bruka Halland. I gengäld får de ett stort och brett nätverk med större insyn i hur andra arbetar med och resonerar kring återbruksfrågan. Så för Derome var det en självklarhet att gå in i Bruka Halland.


– Vi ser återbruk som ett sätt att ta ansvar för vårt bolags resursuttag och klimatpåverkan. Och vi ser också att efterfrågan på återbruk kommer att öka framåt. Därför är det helt naturligt för oss som stort bolag att vara med tidigt i ett sådant här projekt, säger Anders Carlsson.


– Inom Derome planerar vi för att vara en del av det framtida återbruksflödet och tillhandahålla dessa produkter. Så vi ser även en tydlig affärsnytta i Bruka Halland, som skapar en grogrund för andra flöden och ger nya vägar till att involvera fler parter. För det finns stora strukturella utmaningar som måste lösas om vi ska kunna gå mot ett mer cirkulärt system.


Utmaningarna rör saker som lagar och riktlinjer, standarder och garantifrågor. Här engagerar sig Derome på nationell nivå för att lyfta återbruksfrågorna i olika beslutsfattande forum. Och Anders Carlsson tycker sig se en positiv förändring.


– Om jag ska våga mig på en vision för de kommande fem åren vill jag säga att vi borde kunna uppföra våra industriellt tillverkade hus där 50 procent av materialet är återvunnet, 10 procent återbrukat och 40 procent jungfruligt, säger Anders Carlsson.


– Vi måste komma bort ifrån det gamla ”slit och släng”-byggandet och ändra hela systemtänket. Och det kommer att ta tid, för det är en stor och komplex kedja som vi ska få att snurra åt ett annat håll. Åt rätt håll.

Comentários


bottom of page