top of page
En bild av en byggnad med en fasad som kombinerar röda tegelband och vertikala träpaneler. Byggnaden har tre våningar, var och en markerad av tegel och trä i horisontella rader. Fönstren är rektangulära och utspridda oregelbundet längs fasaden.

Tillsammans för
en smartare och mer resurseffektiv utveckling

Underhåll

För dig som arbetar med fastighetsförvaltning eller renovering, samt för tekniker och hantverkare.

Ombyggnation

För dig som arbetar inom arkitektur, byggentreprenad, projektledning eller som specialister inom olika byggtekniker.

Nybyggnation

För dig som arbetar inom arkitektur, byggnation, entreprenad eller som projektledare.

Vilka kan vara med?

Därför ska du vara med

Genom att vara med i Bruka Halland kommer du att stärka din konkurrenskraft, öka din kompetens inom återbruk, utforska nya affärsmöjligheter med cirkulära affärsmodeller och utvidga ditt professionella nätverk genom gränsöverskridande samarbeten. Helt enkelt ett bra tillfälle att fördjupa dina kunskaper, knyta viktiga kontakter och driva fram nya affärer med hållbarhet i fokus.

 Bilden visar tre personer som deltar i ett affärsmöte. En kvinna och en man sitter mittemot varandra och ler medan de ser på en tredje person, en man som sitter nära kameran och verkar förklara något. Det finns bärbara datorer och dokument på det träfärgade mötesbordet, och de verkar befinna sig i ett ljust kontorsrum med ett stort fönster som erbjuder en utsikt över vattnet.

Välj erbjudande efter behov!

Bruka Halland erbjuder följande kostnadsfria aktiviteter för dig som driver företag inom bygg och fastigheter i Halland:

Expertrådgivning

Tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet kan vi erbjuda upp till åtta timmars företagsspecifik expertrådgivning med fokus på återbruk och cirkulärt byggande till ett värde av ca 30 000 kr. Här ingår bland annat behovsanalys, återbruk i praktiken, planering, visualisering och uppföljning. → Du och ditt företag får verktyg för att utveckla ert arbete med återbruk och cirkularitet. → Ökad kunskap om återbruk inom områden som är relevanta för ert företag, såsom kravställning, återbruksinventering, digitala verktyg för återbruk, affärsutveckling för återbruk, logistik och lagring, design för återbruk mm. → En plan för ert företags arbetet inom återbruk. Planen utgår från företagets behov. Expertrådgivningen kan exempelvis handla om: -Ställa om till cirkulära processer och modeller -Att börja med återbruksinventering och identifiera kostnadseffektiva lösningar -Kravställning och garantier -Skapa strukturer och rutiner för att återbruka -Lagring och mellanlagring och rutiner för att lagra material -Att arbeta med återbruk i alla led, inkludera fler på företaget i hållbarhetsarbetet -Identifiera återbruksmöjligheter

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar inom återbruk, cirkularitet och inventering. Utbildningarna planeras och genomförs löpande efter behov. Kontakta oss gärna och berätta vad ert företag är intresserat av.

Återbruk i praktiken

Tillsammans med Varbergs kommun, Laholms kommun och Regionfastigheter tittar vi på återbruk i praktiken och undersöker potentialen i att arbeta med återbruk. Vi drar lärdomar av andras erfarenheter och diskuterar vad som krävs för ett framgångsrikt återbruk.

Öppna aktiviteter

Du kan även delta i våra öppna aktiviteter. Här finns webbinarier, workshops med mera. Du hittar arrangemangen i vår kalender.

 

Om du har ett specifikt ämne du är intresserad av eller vill att vi skapar ett webbinarium eller utbildning om är du varmt välkommen att kontakta oss.

 • tis 21 maj
  21 maj 2024 11:00 – 12:30
  ONLINE
  21 maj 2024 11:00 – 12:30
  ONLINE
  För att kunna återbruka behöver vi hitta metoder för att möjliggöra återbruk. Första steget att inventera vilka resurser som finns att tillgå. På detta webinar pratar vi inventering övergripande, visar möjliga verktyg och berättar om praktiska exempel från olika projekt där inventering skett.
 • fre 24 maj
  24 maj 2024 10:00 – 12:00
  Varberg, Annebergsvägen 4, 432 48 Varberg, Sverige
  24 maj 2024 10:00 – 12:00
  Varberg, Annebergsvägen 4, 432 48 Varberg, Sverige
  Välkommen på företagsbesök hos Evia med fokus på husgrunder av Foamglas och hur det kan minska CO2-utsläppen och andra spännande material och tekniker för att bidra till mer hälsosamma bostäder.
 • tis 28 maj
  28 maj 2024 09:30 – 15:00
  Laholm, Ahlavägen 205, 312 93 Laholm, Sverige
  28 maj 2024 09:30 – 15:00
  Laholm, Ahlavägen 205, 312 93 Laholm, Sverige
  Vi besöker tillsammans Ahla återvinningsstation för att lära oss mer om återbruk och om hur varje aktör spelar roll för att möjliggöra återbruk.
bottom of page