top of page
bruka-halland-dekorelement_header.png

Anmäl ditt intresse till Bruka Halland!

Så här gör du

Att vara med i Bruka Halland är kostnadsfritt men i samband med din anmälan kan du behöva ansöka om försumbart stöd. Vi berättar det för dig i så fall.

Läs mer om försumbart stöd.

Jag är intresserad av:

Expertrådgivning: IVL Svenska miljöinstitutet erbjuder företagsspecifik rådgivning med fokus på återbruk.

Återbruk i praktiken: Tillsammans tittar vi på återbruk i praktiken och potentialen i att arbeta med återbruk.

Utbildning: Vi erbjuder utbildningar inom återbruk, cirkularitet och inventering.

Tack för din anmälan! EMC kommer inom kort kontakta dig. För att delta i aktiviteterna behöver du skicka in en ansökan om försumbart stöd och detta hjälper EMC dig med. För ansökan behöver du ange vilka stöd ditt företag fått de senaste två åren. Kontrollera gärna detta innan vårt möte. Kontakta oss direkt om du har frågor: info@brukahalland.se

 • Webinar: Inventera för återbruk
  Webinar: Inventera för återbruk
  tis 21 maj
  ONLINE
  21 maj 2024 11:00 – 12:30
  ONLINE
  För att kunna återbruka behöver vi hitta metoder för att möjliggöra återbruk. Första steget att inventera vilka resurser som finns att tillgå. På detta webinar pratar vi inventering övergripande, visar möjliga verktyg och berättar om praktiska exempel från olika projekt där inventering skett.
 • Företagsbesök hos Evia
  Företagsbesök hos Evia
  fre 24 maj
  Varberg
  24 maj 2024 10:00 – 12:00
  Varberg, Annebergsvägen 4, 432 48 Varberg, Sverige
  Välkommen på företagsbesök hos Evia med fokus på husgrunder av Foamglas och hur det kan minska CO2-utsläppen och andra spännande material och tekniker för att bidra till mer hälsosamma bostäder.
 • Studiebesök Laholms kommun
  Studiebesök Laholms kommun
  tis 28 maj
  Laholm
  28 maj 2024 09:30 – 15:00
  Laholm, Ahlavägen 205, 312 93 Laholm, Sverige
  Vi besöker tillsammans Ahla återvinningsstation för att lära oss mer om återbruk och om hur varje aktör spelar roll för att möjliggöra återbruk.
Försumbart stöd

Vad är försumbart stöd?

När offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Dessa regler begränsar möjligheterna att stödja företag. Men det finns undantag och detta kallas försumbart stöd. Försumbart stöd får inte överstiga 200 000 Euro under en rullande tvåårsperiod.


För att vara med i Bruka Halland behöver alla som vill delta fylla i en ansökan om försumbart stöd. Det gör Bruka Hallands arbetsgrupp tillsammans med dig. Ansökan måste godkännas av Tillväxtverket innan aktiviteterna påbörjas. Ju snabbare ansökan skickas in och beviljas, desto snabbare kan vi komma ingång. Det är Bruka Halland och EMC som sköter allt det praktiska.


När ansökan om försumbart stöd fylls i behöver vi veta om ni fått något annat försumbart stöd under den senaste treårsperioden. På så sätt säkerställer vi att stödet faller inom ramen för vad ni kan få i försumbart stöd.

bottom of page