top of page

tis 28 maj

|

Laholm

Studiebesök Laholms kommun

Vi besöker tillsammans Ahla återvinningsstation för att lära oss mer om återbruk och om hur varje aktör spelar roll för att möjliggöra återbruk.

Studiebesök Laholms kommun
Studiebesök Laholms kommun

Tid och plats

28 maj 2024 09:30 – 15:00

Laholm, Ahlavägen 205, 312 93 Laholm, Sverige

Om evenemanget

Den 28 maj träffar vi i Laholm för att lära oss om återbruk genom praktiskt exempel. Laholms kommun har tillsammans med Laholmshem byggt en tillbyggnad med återbrukat tegel från ett äldreboende som rivits. Tillsammans med Laholmskommun och Laholmshem undersöker vi möjligheter och utmaningar i arbetet, från rivning till ny byggnation. Vi ses för att få mer information om projektet, vad som varit de rätta nycklarna och vad som varit mer utmanande tillsammans med bland annat Laholmshem, IVL Svenska miljöinstitutet och Laholms kommun. 

Efter gemensam lunch besöker vi Ahla återvinningscentral och det kommer även finnas möjlighet att besöka byggåtervinningen och höra mer om deras verksamhet. 

 

Programmet uppdateras löpande och exakt start- och sluttid kan komma att ändras.

Vad är demonstrationsprojekt?

Ett demonstrationsprojekt är ett byggprojekt eller projekt som genomförts där återbruk varit en del av projektet. Demonstrationsprojekten i Bruka Halland är alltså praktiska exempel på återbruk. Genom olika demonstrationsprojekt fokuserar vi på möjligheter, hinder och utmaningar för ett ökat återbruk och testar konkreta verktyg och arbetsmetoder. Erfarenheterna bidrar till ökad kunskap och beställarkompetens.

Varmt välkommen till Laholm den 28 maj!

Dela detta evenemang

bottom of page